Laureáti Ceny Dr. Cihelky

 

Cenu Dr. Jaromíra Cihelky vyhlašuje každoročně šéfredaktor časopisu Topenářství instalace společně s redakční radou tohoto časopisu k ocenění nejhodnotnějšího literárního díla z oboru technika prostředí zveřejněného samostatně, v odborných časopisech, knihách, sbornících článků nebo v elektronické formě na počítačových médiích v kalendářním roce.


Cílem vyhlášení ceny je podpořit původní tvorbu literárních děl s uvedeným zaměřením vycházející v českém jazyce. Příkladem nechť je dr. Jaromír Cihelka, teoretik, vysokoškolský učitel i praktik, který dokázal svá poznání, například v oblasti výpočtů sálavého vytápění, zformulovat tak, že zásadním způsobem ovlivnil odbornou praxi.

 
Historie


 


První ročník Ceny Dr. Jaromíra Cihelky proběhl za rok 1998 a laureáty ceny se dosud stali tito autoři:


 

17. ročník - 2015

 

Ing. Vladimír GALÁD


za soubor tří článků uveřejněných v časopise Topenářství instalace v roce 2014:


Rozbor plateb za teplo pro vytápění.

Topin, 2014, č. 6, str. 46–50.


Parametry otopné vody – KDY a PROČ je dodavatel tepla nemůže dodržet?

Topin, 2014, č. 7, str. 20–24.


Vliv nánosů na teplotní a hydraulické podmínky v otopných soustavách.

Topin, 2014, č. 8, str. 42–45.


 


 

 

16. ročník - 2014

 

Vladimír ZMRHAL

 

Větrání rodinných a bytových domů

 

Praha,  Grada Publishing 2013. 93 s. 15. ročník – 2013


Vít KOVERDYNSKÝ


Příručka pro návrh technických izolací


Včetně vzorových příkladů počítaných programem IsoCal


Praha, Isover 2012. 60 s.


  


14. ročník – 2012


Zdeněk LYČKA


Dřevní peleta aneb peleta mýtů zbavená


Krnov, Vydavatelství LING 2011. 66 s.


Dřevní peleta II – spalování v malých zdrojích tepla


Krnov, Vydavatelství LING 2011. 71 s.


 

 


13. ročník – 2011 (za publikace publikované v roce 2010)


Jiří BAŠTA


Velkoplošné sálavé vytápění.


Podlahové, stěnové a stropní vytápění a chlazení.


Praha, Grada Publishing 2010. 128 s.


 


 


12. ročník – 2009


Tomáš MATUŠKA


Solární tepelné soustavy


Praha, STP – sekce Alternativní zdroje energie 2009. 194 s.


 


 11. ročník – 2008


Jiří NOVÁK


Vzduchotěsnost obvodových plášťů budov


Praha, Grada Publishing 2008. 203 s.


 


  


10. ročník – 2007

 

Jiří BUCHTA – Miroslav BURIŠIN


Plynová zařízení v budovách v otázkách a odpovědích


Praha, Agentura ČSTZ 2007. 488 s.


 

  


9. ročník – 2006


Jiří VAVERKA


a spoluautoři Mikuláš BOBÍK, Jiří HIRŠ, Miloslav MEIXNER, Al Hajar NIZAR,


Vladan PANOVEC, Iveta SKOTNICOVÁ, Jaroslav SOLAŘ


Stavební tepelná technika a energetika budov


Brno, VUT - Nakladatelství VUTIUM 2006. 648 s.


 


 


8. ročník – 2005


Marcel KREIDL


Měření teploty. Senzory a měřicí obvody.


Praha, BEN - technická literatura 2005. 239 s.


 


 


7. ročník – 2004


 Dušan PETRÁŠ – Daniela KOUDELKOVÁ – Karel KABELE


Teplovodní a elektrické podlahové vytápění


Bratislava, Jaga group 2004. 189 s.


 


 


6. ročník – 2003


 Jiří BAŠTA


Hydraulika a řízení otopných soustav


Praha, Vydavatelství ČVUT 2003. 252 s.  


5. ročník – 2002


Jaroslav ŘEHÁNEK – Antonín JANOUŠ – Petr KUČERA – Jaroslav ŠAFRÁNEK


Tepelně-technické a energetické vlastnosti budov


Praha, Grada Publishing 2002. 247 s. + CD ROM


 

 


4. ročník – 2001


Karel KABELE


a spoluautoři Jiří HAKEN, Magdalena KADLECOVÁ, Petr PINKAS


Modelování a simulace energetických systémů budov - seriál pěti článků


Topenářství instalace, č. 1, 2, 3, 4/2000; č. 2/2001


 


 


3. ročník – 2000


Ing. Jiří DOUBRAVA


a spoluautoři Zdeněk ČÍHAL, Vladimír KASTNER, Vladimír MAREK, Jiří RÁŽ, Tomáš SUCHÁNEK


Regulace ve vytápění – Sešit projektanta 6


Praha, STP 2000. 155 s.


 


 


2. ročník – 1999


 Luděk KLAZAR


Dynamika vytápěcích soustav s tepelným čerpadlem a Vytápění tepelným čerpadlem – soubor článků


VVI č. 3/1999; Topenářství instalace č. 6/1999


 


 


1. ročník – 1998


Antonín CHYBA


Zaostřeno na otopná tělesa – seriál článků


Český instalatér


 


 
dnes je 23.04.2024