Hodnocení tepelných čerpadel ve světle nové legislativy - novinka


Novou publikaci vydala STP – odborná sekce Alternativní zdroje energie:

MATUŠKA, Tomáš - SEDLÁŘ, Jan - STRAKA, Tomáš

Hodnocení tepelných čerpadel ve světle nové legislativy

Zavedení štítkování tepelných čerpadel (TČ)  pro vytápění a přípravu teplé vody a hodnocení energetických zdrojů z pohledu roční provozní spotřeby neobnovitelné primární energie přineslo změnu nejen v náhledu na efektivitu TČ, ale i na podmínky jejich zkoušení a hodnocení, Zároveň nová související evropská legislativa přinesla do každodenního života firem a osob prodávajících a instalujících TČ řadu nejasností.

Kniha ukazuje různé zavedené normové a legislativní způsoby hodnocení elektricky poháněných TČ pro teplovodní soustavy jako samostatných výrobků a TČ zapojených do tepelných soustav v budovách spolu s teoretickým pozadím výpočtů. Vzhledem k tomu, že problematika hodnocení TČ je relativně složitá, jednotlivé kapitoly jsou vzájemně provázané a teoretické přístupy se prolínají s legislativními požadavky.

Hlavní kapitoly: Hodnoticí parametry TČ – Zkoušení TČ – Výpočtové metody pro hodnocení – Štítkování a ekodesign TČ – Štítkování souprav s TČ – Značka kvality Q-label – Legislativní situace v oblasti chladiv a výhledy.


Počet stran 120, cena 150 Kč včetně DPH.

Publikaci je možné zakoupit v sekretariátu STP na Novotného lávce 5, Praha 1, tel. 221 082 353 nebo v Univerzitním knihkupectví odborné literatury, Technická 6, Praha 6 Dejvice, internetový obchod https://eobchod.cvut.cz


dnes je 23.06.2024