Jak pořídit ze staré stavby nízkoenergetický dům. Energetická a technická sanace budov v praxi.

obal knihy

Překlad z něm. originálu. 1. vydání. Kniha se zabývá podmínkami energeticko-technické sanace budov. Kolektiv autorů vychází z různorodosti materiálové podstaty staveb a dává doporučení pro plánování a provádění sanačních opatření. Ve stavebnětechnické části jsou představeny doporučené stavební materiály, ověřená provedení tepelné izolace a řeššení obnovy domovní techniky. Na příkladech konkrétních sanovaných budov lze získat představu, jak je možné uplatněním sanačních doporučení přizpůsobit staré domy dnešním požadavkům na bydlení při minimální spotřebě energie. NOVÁ publikace: Od staré stavby k nízkoenergetickému a pasivnímu domu je pokračováním nebo aktualizací tohoto titulu. Pasáže se neopakují, původní titul je spíše zaměřen na provedení jednotlivých stavebních detailů a úprav, proveditelných i svépomocí, zatímco nový titul se spíšše věnuje moderním opatřením realizovaným hlavně odbornými firmami, možnostmi a volbou alternativních řeššení, vyhodnocování jejich účinnosti, nákladům, domovní technikou a instalacemi atd., takže zájemce získá užitečné informace z obou titulů.

ISBN: 80-86167-16-X

Kde koupit

dnes je 10.12.2023