Průmyslové armatury POZOR SLEVA z 400 Kč na 205 Kč

obal knihy

Široce koncipovaná technická příručka pojednávající o průmyslových armaturách z nejrůznějších hledisek. Zabývá se podrobně armaturami uzavíracími, regulačními, zpětnými, odvaděči kondenzátu a pojistnými ventily, zvláštní pozornost je věnována armaturám vodárenským. V samostatné kapitole je uveden přehled hydrodynamických a termodynamických zákonitostí, jimiž se řídí funkce armatur, materiálová a technologická hlediska. Omezení normativní a předpisová jsou součástí každé kapitoly věnované speciálnímu druhu armatur. Publikace je určena především širokému okruhu uživatelů armatur, proto je zvýšená pozornost věnována problematice jejich volby, provozu, údržby a provozních zkoušek, nejsou však pominuta ani hlediska jejich návrhu, konstrukce, technologie a laboratorního vývoje, oprav a kontroly. Za pozornost stojí, že jsou zde zachyceny moderní trendy vývoje armatur, je proveden pokus orientovat čtenáře v současné nepřehledné situaci předpisů a norem, a zejména nenápadné sdělování čtenáři celoživotních zkušeností autora v oboru.

ISBN: 80-7333-000-8

Kde koupit

dnes je 10.12.2023