Kombinovaná výroba elektrické a tepelné energie

obal knihy

Kniha je příspěvkem k myšlence vytváření konkurenčního prostředí a efektivního využívání energetických zdrojů. Zabývá se optimalizací instalací a provozu kogeneračních jednotek (KJ) v místě spotřeby elektrické a tepelné energie, jako jednou z perspektivních možností řešení současných energetických problémů. Věnuje se principům kombinované výroby tepelné a elektrické energie a jejího vyhodnocování. Na základě rozboru parametrů KJ a průběhu zatížení jsou stanoveny možnosti použití jednotlivých typů. Hodnotí se nasazení kombinované výroby oproti jiným možnostem zajištění požadovaného zatížení prostřednictví oddělené výroby nebo nákupem na energetickém trhu. Optimalizace provozu KJ je posuzována s ohledem na přizpůsobení zátěže a volbě provozních režimů. Publikace vznikla na základě dlouholetého autorova působení jako vysokoškolského učitele. Je určena širokému okruhu energetiků a elektrotechniků, zejména projektantům a výpočtářům a ovšem také studentům těchto oborů.

ISBN: 80-7300-118-7

Kde koupit

dnes je 10.12.2023