Otopné plochy. Cvičení. SLEVA!

obal knihy

Skripta, která vyšla na strojní fakultě ČVUT poprvé, jsou určena pro cvičení a laboratorní semináře stejného předmětu na Ústavu techniky prostředí. Jsou zpracována tak, že v úvodních partiích je podán základní teoretický výklad, po kterém následují řešené příklady a neřešená zadání s uvedenými výsledky na konci zadání v hranaté závorce. Kapitoly: Variabilita tepelné náročnosti různě situovaných prostor - Tepelné zisky rozvodů tepla - Určení součinitelů rozšíření a zvětšení přestupní plochy - Rychlostní a teplotní pole u otopného tělesa a přestupy tepla - Přepočet tepelného výkonu otopných těles - Navrhování otopných těles - Návrh podlahové otopné plochy. Základní studijní literaturou, na kterou skripta navazují, je kniha: Bašta, J.: Otopné plochy.

ISBN: 80-01-03344-9

Kde koupit

dnes je 22.07.2024