Dřevostavby pro bydlení

obal knihy

Publikace předkládá komplexní pohled na problematiku dřevostaveb se zaměřením na objekty pro bydlení. Snahou autorského kolektivu (Vaverka, Havířová, Jindrák, Bradáčová, Brotánek, Elgart, Hirš, Lokaj, Panovec, Smola, Straka, Tesařová) bylo danou problematiku pojmout ve všech kontextech s konstrukční a mikrobiologickou vazbou na tepelně-technickou i akustickou interiérovou pohodu. Vzhledem k současnému zahraničnímu, ale i tuzemskému trendu orientace na budovy s nízkou energetickou náročností, jsou zahrnuty i kapitoly o úsporném vytápění a větrání. Doprovází je odkazy na platnou legislativu ve vazbě na realizace objektů nízkoenergetických a pasivních a, na rozdíl od publikací vydaných jako překlad zahraničního originálu, respektuje požadavky a normy platné v současnosti v ČR. Vedle tradičních stavebních materiálů jsou popsány varianty použití méně tradičních - ekologických materiálů (sláma, hlína) s uvedením jejich zásadních fyzikálních vlastností a vhodných aplikačních opatření. Kniha je určena zejména architektům, projektantům, investorům a technické veřejnosti zabývající se touto problematikou. Na řadě realizovaných objektů v tuzemsku a zejména v zahraničí, a jejich konstrukčních detailů, jsou uvedeny příklady problematických řešení jako upozornění pro projektanty, studenty i budoucí uživatele.

ISBN: 978-80-247-2205-4

Kde koupit

dnes je 15.07.2024