Bioplynové stanice s mokrým procesem

obal knihy

Publikace se zabývá zpracováním vedlejších živočišných produktů, vyřazených z potravinového řetězce, bioplynovým procesem. Perspektivně sleduje využití bioplynu pro výrobu elektrické energie a tepla a na výrobu bioetanolu a biopaliv. Obsahuje i přehled nejdůležitějších právních předpisů a norem týkajících se této problematiky. Hlavní kapitoly: Základní pojmy a zkratky - Využívání biologických odpadů agrárního sektoru - Laboratorní testy anaerobní rozložitelnosti zemědělských odpadních materiálů - Návrh, ověření složení a výtěžnosti směsi a návrh technologického postupu výroby bioplynu - Podklady pro návrh bioplynové stanice zpracovávající kejdu spolu s jatečními odpady a biomasou - Návrh technického řešení bioplynové stanice - Odborný odhad investičních nákladů bioplynové stanice - Ekonomická rozvaha bioplynové stanice - Ověření agrochemických účinků kalů z výroby bioplynu pro aplikaci na půdu - Odkazy a prameny - Přílohy - Výkresy. Publikace je tak metodickou pomůckou pro projektování bioplynových stanic ve všech fázích výstavby, tj. při přípravných pracích, formulaci zadání, zpracování studie proveditelnosti i projektové dokumentace. Edice: Metodické pomůcky k činnosti autorizovaných osob (MP).

ISBN: 978-80-87093-33-7

Kde koupit

dnes je 10.12.2023