Katalog tepelných mostů 1 - Běžné detaily

obal knihy

Publikace je prvním katalogem tepelných mostů publikovaným v ČR, který tematicky navazuje na beznadějně vyprodanou a dnes již koncepčně zastaralou knihu Stavební detaily – Tepelné mosty, autorů Romana Šubrta a Michala Volfa, vydanou v několika vydáních nakladatelstvím Grada. V úvodu knihy jsou uvedeny teoretické souvislosti a přehledně shrnuty základní požadavky norem na tepelnou ochranu budov. Následuje těžiště publikace, které spočívá v kvantifikaci tepelných mostů u různých konstrukčních systémů i rozdílného materiálového provedení. Je zde zpracováno celkem 87 obvyklých stavebních detailů ve více jak 500 variantách. U každého detailu je ilustrativní obrázek detailu s kótami, obrázek teplotního pole a tabulka základních vyčíslených parametrů všech variant tepelných mostů daného detailu, tedy teplotní faktor, poměrný teplotní faktor vnitřního povrchu, vnitřní minimální povrchová teplota, lineární činitel prostupu tepla z exteriéru a z interiéru, a další hodnoty, za jasně definovaných okrajových podmínek a výpočtovém softwaru při použití českých technických norem platných v roce 2008. Následující díly katalogu se budou věnovat dalším konstrukčním systémům, stavebním konstrukcím a různým specifickým záležitostem, jako jsou nízkoenergetické a pasivní stavby.

ISBN: 978-80-254-2715-6

Kde koupit

dnes je 10.12.2023