Odvlhčování staveb. 2. přepracované vydání

obal knihy

Základní práce stavebního oboru, určená projektantům, architektům, stavebním technikům i studentům středních a vysokých škol, popisuje poruchy staveb vlivem vysoké vlhkosti. Navazuje na úspěšnou první publikaci a je doplněna a aktualizována o nové informace. Její těžiště je v reálných komplexních návrzích sanací s podrobnou charakteristikou, vytipováním kladů a záporů navržených sanačních metod a umožňuje tak podrobnou orientaci v daném problému - v možnostech snižování vlhkosti zdiva, prostor a domů. Edice Stavitel.

ISBN: 978-80-247-2693-9

Kde koupit

dnes je 10.12.2023