Průmyslové plynovody

obal knihy

Komentovaný volný překlad vybraných ustanovení nové evropské normy pro průmyslové plynovody prEN 15001 „Zásobování plynem - Plynovody s provozním tlakem nad 0,5 baru pro průmyslové, komerční a nebytové účely - Část 1: Podrobné funkční požadavky pro navrhování, materiály, stavbu, kontroly a zkoušení“ a „Část 2: Podrobné funkční požadavky pro uvádění do provozu, provoz a údržbu“. Speciál IS ČSTZ 12.

ISBN: -

Kde koupit

dnes je 10.12.2023