Energetická hospodárnosť a energetická certifikácia budov

obal knihy

Publikace kolektivu odborníků (Sternová, Valášek, Smola, Székyová, Ferstl, Havelský, Gašparovský, Bendžalová, Magyar, Janiga a Nagy) se zaměřuje na energetické hodnocení budov s respektováním platných právních předpisů, ale i technických norem, které souvisejí se směrnicí č. 2002/91/ES. Autoři se věnují také navrhování, posuzování a hodnocení tepelně-technických vlastností stavebních konstrukcí a systémů technických zařízení budov, které společně vytvářejí jeden celek - spotřebič. Postupy výpočtů lze uplatnit nejen na budovy, pro které je podle zákona povinná energetická certifikace, ale i pro budovy využívané krátkodobě, i při návrhu obnovy architektonických památek. Text obsáhlé publikace, doplněný množstvím tabulek a obrázků, je rozdělen do 14 hlavních kapitol: Právne a technické predpisy súvisiace s hodnotením energetickej hospodárnosti budov – Základné termíny, podmienky a požiadavky vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov a z európskych noriem súvisiacich so smernicou č. 2002/91/ES – Analýza skutočnej spotreby tepla v existujúcom fonde budov – Vstupné údaje na výpočet energetickej hospodárnosti budov – Potreba tepla na vykurovanie (tepelná ochrana budov) – Potreba energie na vykurovanie – na prípravu teplej vody – na vetranie a chladenie – na osvetlenie – Výpočet energetickej hospodárnosti – Opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov – Hodnotenie energetickej hospodárnosti budov na základe merania – Energetická certifikácia budov – Príklady výpočtu a hodnotenia energetickej hospodárnosti – Literatúra. Publikace je určena technické a odborné veřejnosti, autorizovaným inženýrům a osobám odborně způsobilým k energetické certifikaci budov, ale i studentům a soudním znalcům. Je tedy určena všem, kteří zpracovávají projektovou dokumentaci nových a významně obnovovaných budov, stejně jako i těm, kteří hodnotí budovy anebo navrhují opatření na zlepšení energetické hospodárnosti budov při zabezpečení jejich požadovaných uživatelských vlastností. Kniha formátu A4 v pevné vazbě ve slovenském jazyce, překlad do českého jazyka, podle sdělení vydavatele, není plánován.

ISBN: 978-80-8076-060-1

Kde koupit

dnes je 10.12.2023