Obnovitelné zdroje energií POZOR SLEVA z 479,- na 199,- Kč

obal knihy

Autor pojednává o využívání různých obnovitelných zdrojů energie od solární energie a větrných elektráren po geotermální energii, biomasu a vodík. Kromě názorných, srozumitelných charakteristik příslušných technologií, stavu vývoje a perspektiv, uvádí i praktické pokyny pro plánování, projektování a realizaci zařízení pro získávání obnovitelných energií. Vysvětluje, jaké dopady na životní prostředí a ekonomickou účinnost mají různé technologie. Na mnoha příkladech již realizovaných technologií dokládá, že je možná transformace výroby energie na takové zdroje, které nebudou negativně působit na klima. V knize, která je překladem z němčiny, jsou i odkazy na aktuální české webové stránky, firmy, zabývajícími se úsporami energií, mapky našeho území s intenzitou oslunění či větrů. Text doplňuje řada fotografií, obrázků, grafů a schémat. Publikace podává potřebné informace co nejširšímu okruhu zájemců o danou problematiku a rovněž umožňuje přístup k důležitým informacím i čtenářům s hlubšími a širšími odbornými znalostmi. Edice Stavitel.

ISBN: 978-80-247-3250-3

Kde koupit

dnes je 10.12.2023