Fotovoltaika. Budovy jako zdroj proudu.

obal knihy

Publikace německého odborníka (znalce, projektanta, poradce, autora a pedagoga) je zaměřena na návrh, stavbu, provoz a účinnost fotovoltaických zdrojů elektrické energie instalovaných na budovách. Vychází z aktuálních poznatků rychle se vyvíjejícího se oboru, a naplňuje tak současnou potřebu realizace investičně a prostorově úsporných a k životnímu prostředí šetrných zařízení. Rozebírá a vyhodnocuje různé varianty realizace s jejich přednostmi i nedostatky a tím může posloužit k nejoptimálnějšímu řešení pro konkrétní podmínky. Kapitoly: 1. Solárně aktivní plochy pro architekturu – 2. Nová technika pro budovy – 3. Na začátku je projektování – 4. Stavíme s fotovoltaikou – 5. Stavební právo, zákony, garance – 6. Elektrická instalace a uvedení do provozu – 7. Kvalita a solární výnosy – 8. Ekologie a životnost – 9. Náklady a výnosy – 10. Trendy a nové technologie – Literatura. V českém vydání byly provedeny úpravy a doplnění o informace a data platné pro české prostředí (mapky slunečního svitu, kapitola 5 vychází ze současné platné české legislativy apod.). Kniha formátu A5 se zaměřuje na stavitele, projektanty, investory, řemeslníky, studující a všechny zájemce o obor fotovoltaiky.

ISBN: 978-80-86167-33-6

Kde koupit

dnes je 13.06.2024