Bioplyn. 3. zkrácené vydání

obal knihy

Podtitul - příručka pro výuku, projekci a provoz bioplynových systémů - vystihuje zaměření monografie, jejímž účelem je podat ucelený přehled o problematice pojící se s bioplyny. Obsahuje jak teoretické základy procesů, tak i potřebná technická a praktická data. Hlavní kapitoly: Úvod - Principy tvorby bioplynu - Chemické složení bioplynu - Fyzikální a chemické vlastnosti bioplynů - Reaktorové bioplyny - Skládkové bioplyny - Bioplyn a životní prostředí - Doporučená literatura - Rejstřík obrázků a tabulek. Publikace tak shrnuje materiály všeobecně informační i výukové a specializovaná data z chemie, biochemie, fyzikální chemie, inženýrství i ochrany životního prostředí, které s bioplynem souvisejí. Obsahuje vzorce, návod pro výpočty, jejich odvození, uvedeny jsou i příklady z tuzemské a zahraniční provozně-technologické praxe a bohatá bibliografie. Publikace je určena všem zájemcům o informace z oblasti bioplynu, jako učební text pro výuku i pro specializovaná školení, výzkum, projekci, technologické provozy i pro hodnocení a řízení vlivů na životní prostředí. Jedná se o aktualizovanou a zestručněnou verzi dřívějšího vyprodaného vydání.

ISBN: 978-80-7328-235-6

Kde koupit

dnes je 10.12.2023