Koordinátor BOZP na staveništi

obal knihy

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platný od 1. 1. 2007, přinesl do právních předpisů ve výstavbě nový pojem: koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Pojem byl podrobně definován v zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Pojmy koordinátor BOZP a plán BOZP přinesly některé nové povinnosti všem účastníkům výstavby jak při přípravě stavby (včetně projektové přípravy), tak i při realizaci stavby (včetně provádění, provozování a údržby staveb).

ISBN: 978-80-86364-09-4

Kde koupit

dnes je 10.12.2023