Bezbariérové užžívání staveb. Metodika k vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požžadavcích zabezpečujících bezbariérové užžívání staveb

obal knihy

Informační centrum vydává pro ČKAIT a MMR praktickou pomůcku pro tvorbu bezbariérového prostředí. Hlavním cílem publikace je přiblힾení problematiky bezbariérového užžívání staveb odborné veřejnosti, zvláště autorizovaným osobám, projektantům a realizátorům staveb. Úkolem není pouhé komentování základního právního předpisu -– vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požžadavcích zabezpečujících užžívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ale požžadavky právního prostředí vysvětlit na principu základních podmínek samostatného pohybu a orientace cílové skupiny, tedy osob se zdravotním postižžením. Text je doplněn grafickými přílohami, které blힾe specifikují a objasňují podmínky bezbariérového užžívání, a již v podobě vhodných a doporučených řešení nebo uvedením příkladů nevhodného provedení bezbariérových úprav. Publikace je určena všem účastníkům procesu výstavby – projektantům, zhotovitelům staveb, stavebníkům a pracovníkům stavebních úřadů.

ISBN: 978-80-87438-17-6

Kde koupit

dnes je 25.09.2023