Příprava a provoz stavby II

obal knihy

Druhý díl učebnice pro SPŠ a SOŠ stavební seznamuje s technicko-ekonomickými procesy spojenými s přípravou a realizací staveb. Věnuje se zásadám přípravy a realizace stavby, zařízení staveniště, projektu organizace výstavby, dále také otázkám bezpečnosti a ochrany zdraví a životního prostředí, požární ochrany. Zmiňuje software využívané ve stavebnictví.

ISBN: 978-80-7333-091-0

Kde koupit

dnes je 10.12.2023