Příprava a provoz stavby I

obal knihy

Učebnice pro SPŠ a SOŠ stavební seznamuje s technicko-ekonomickými procesy spojenými s přípravou a realizací staveb. Podrobně se zabývá zákonem o územním plánování a stavebním řádu a souvisejícími předpisy, s oblastí veřejných zakázek, zejména zadávacích řízení, a se sestavením nabídky stavební zakázky. Věnuje se propočtu nákladů, rozpočtování staveb na základě projektové dokumentace, dále výkazu výměr a kalkulaci nákladů a časovému plánování.

ISBN: 978-80-7333-090-3

Kde koupit

dnes je 10.12.2023