Inteligentní budovy

obal knihy

Inteligentní budova skýtá citlivý přístup k estetice a architektuře, pohodlí, komfortu, bezpečí, inteligentnímu prostředí, je produktivní, energeticky úsporná a ekologicky přijatelná. Inteligentní budova odráží vnější inteligenci budovy, vnitřní inteligenci budovy, architekturu a inteligenci konstrukcí a materiálů a to vše podpořené psychologickými a zdravotními aspekty budovy. Kniha autora, který přednáší na katedře TZB Fakulty stavební ČVUT v Praze, si klade za cíl rozvinout toto aktuální téma, zabývá se všemi vnějšími i vnitřními vlivy, kterým je stavba budovy vystavena a snaží se vysvětlit celou problematiku vzájemných vazeb tak, aby výsledek = inteligentní budova byla komplexním jevem, který splňuje požadavky společnosti i požadavky člověka–uživatele. Velkou pozornost autor věnuje i energetickým úsporám. Hlavní kapitoly: Úvod – Inteligentní budovy a udržitelná výstavba – Inteligence inteligentních budov – Zdroje energie v inherenci s inteligentní budovou – Návrh inteligentní budovy – Facility Management. Rozsáhlá publikace je vhodná pro studium dané problematiky, pojímá ji komplexně a názorně, obsahuje nejen technické řešení inteligentních budov, ale i problematiku souvisejících oborů ekonomických, ekologických, právních, kybernetických, elektrotechnických a dalších. Je určena širokému okruhu čtenářů jak projektantů a konstruktérů inteligentních budov, tak i studentů magisterských a bakalářských stavebních oborů.

ISBN: 978-80-7300-440-8

Kde koupit

dnes je 10.12.2023