Čistírny odpadních vod pro rodinné domy SLEVA ze 149 Kč na 49 Kč!

obal knihy

Publikace se snaží podat stručný přehled postupů a poznatků při řešení problematiky čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění do 50 obyvatel. Uvádí jak nakládat s různými typy odpadních vod (splaškovými, srážkovými apod.) a jakým způsobem je odvádět, čemu věnovat pozornost při instalaci vnitřních i venkovních potrubních rozvodů. Detailně se věnuje čtyřem základním způsobům čištění odpadních vod: mechanickému, fyzikálně-chemickému, biologické a přírodnímu, a upozorňuje na výhody a nevýhody zvoleného řešení. Pomáhá zorientovat se v legislativě týkající se oblasti malých čistíren odpadních vod. Edice Edice profi & hobby. Sv. 159.

ISBN: 978-80-247-4504-6

Kde koupit

dnes je 10.12.2023