Od staré stavby k nízkoenergetickému a pasivnímu domu

obal knihy

Mnohé budovy bude nutné v nejbližšžších letech renovovat nebo sanovat a řeššit jejich spotřebu energie, přitom je třeba se zaměřit na stavební a technická opatření, která by sanovanou stavbu co nejvíce přiblížila standardu moderního nízkoenergetického, a ješště lépe pasivního domu. Publikace pojednává o zvláštních podmínkách energetické renovace budov. Autoři se zabývají různými typy budov a nabízejí doporučení pro projektování a provádění sanačních zásahů. Ve stavebně-technické části jsou představeny doporučené materiály a osvědčené konstrukce pro tepelné izolace a řešení pro obnovu domovní techniky. V řadě tabulek jsou srovnávány parametry a uživatelské vlastnosti budov a jejich vybavení před a po sanaci. V závěru je představeno dvanáct sanovaných budov podrobně demonstrujících, jak mohou být starší domy s nízkými náklady přizpůsobeny dnešním požadavkům a potřebám bydlení při minimální energetické náročnosti. Hlavní kapitoly: Sanace budov. Motivy a cíle. -– Od seznamu přání k zadání zakázky -– Energetická opatření –- Přehled opatření pro ochranu tepla –- Vnější stěny a fasády -– Střechy –- Stropy, podlahy a vnitřní stěny vůči nevytápěným prostorům a zemi -– Okna –- Přehled technických opatření v budovách -– Výměna topení -– Větrání -– Sanitární instalace -– Elektrické instalace. NOVÁ publikace: Od staré stavby k nízkoenergetickému a pasivnímu domu, je pokračováním nebo aktualizací staršího titulu: Jak pořídit ze staré stavby nízkoenergetický dům. Pasáže se neopakují, původní titul je spíšše zaměřen na provedení jednotlivých stavebních detailů a úprav, proveditelných i svépomocí, zatímco nový titul se spíše věnuje moderním opatřením realizovaným hlavně odbornými firmami, možnostmi a volbou alternativních řešení, vyhodnocování jejich účinnosti, nákladům, domovní technikou a instalacemi atd., takže zájemce získá užitečné informace z obou titulů.

ISBN: 978-80-86167-30-5

Kde koupit

dnes je 23.06.2024