Bezlopatková miniturbína. Cesta k energetickému využití nejmenších vodních zdrojů.

obal knihy

Monografie, kterou napsal kolektiv autorů z Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze a Stavební fakulty ČVUT v Praze, přináší ucelený souhrn informací o nově vyvinuté bezlopatkové turbíně, která funguje na základě nedávno objeveného hydraulického jevu (odvalovacího principu). Pojednává především o technických aplikacích zařízení, zejména v oblasti malých vodních elektráren. Jsou zde shrnuty výsledky výzkumu, vývoje a provozních měření turbíny. Vedle toho jsou uvedeny zkušenosti provozovatelů již instalovaných zařízení, ale i odpovědi na řadu otázek ze strany laické veřejnosti. Publikace tak tvoří celkový obraz o nově nastupující technologii, jejíž rozmach lze v budoucnu očekávat. 1. vydání.

ISBN: 978-80-01-05233-4

Kde koupit

dnes je 19.06.2024