Detekce hořlavých plynů a par

obal knihy

V roce 2013 bylo změnou Z2 zapracováno do TPG 704 01 ustanovení vyžadující provedení měření u spotřebičů v provedení B –- tím nabyla obecně stanovená povinnost konkrétní podobu, a to specifikací činností, při nichž musí být z bezpečnostních důvodů provedena u spotřebičů v provedení B tato měření: koncentrace CO ve spalinách, koncentrace CO v ovzduší v místě instalace spotřebiče ve výši 1,5 m nad podlahou, tahu komína a teploty spalin. K měření koncentrace oxidu uhelnatého a dalších plynů je na trhu k dispozici řada měřicích přístrojů, založených na různých principech. V publikaci jsou popsány principy používané nejčastěji v technické praxi. Hlavní kapitoly: Úvod -– Nejběžnější detekované plyny -– Senzory plynu -– Principy činnosti senzorů -– Historie senzorů a trendy jejich rozvoje –- Technologie výroby senzorů - Parametry senzorů -– Metody pro zmenšení chyb senzorů -– Druhy senzorů podle principu - –Výběr vhodného senzoru -– Kalibrace senzorů. Speciál IS ČSTZ 32.

ISBN: 978-80-87796-02-3

Kde koupit

dnes je 10.12.2023