Pozemní stavitelství VI pro SPŠŠ stavební. Stavební fyzika, zdravotní nezávadnost a požární bezpečnost staveb.

obal knihy

ŠŠestý díl nových moderních učebnic pro SPŠŠ stavební obsahuje učivo, které prošlo v poslední době značným vývojem a pro budoucnost pracovníků činných ve výstavbě je velmi důležité. Došlo k významným změnám – v metodách výpočtů, aplikaci nových konstrukčních materiálů a výrobků, důrazu na nízkou energetickou náročnost budov, objevují se nové poznatky z oblasti zdravotní nezávadnosti a bezpečnosti staveb. Znalost základů stavební fyziky umožní pochopení dějů v konstrukcích a budovách, pomůže objasnit smysl požadavků a doporučení. Ty vycházejí jak z povinnosti zajistit zdravé vnitřní prostředí v budovách, tak nízkou energetickou náročnost a splnění požadavků z hlediska udržitelné výstavby budov. V učebnici, určené především studentům středních stavebních škol pro výuku stejnojmenného předmětu, jsou vešškeré informace aktuální, podle posledních legislativních předpisů. Text doplňuje názorná fotodokumentace a kresby, slovníčky základních pojmů v angličtině, příklady atd. Na přípravě se podíleli přední odborníci a pedagogové z Fakulty stavební ČVUT v Praze.

ISBN: 978-80-247-5102-3

Kde koupit

dnes je 10.12.2023