Stavební zákon 183/2006 ve znění podle stavu k 15. 4. 2016

obal knihy

Informační centrum ČKAIT vydalo publikaci autorů Serafín, Petr – Machačková, Jana s názvem „Stavební zákon 183/2006 ve znění podle stavu k 15. 4. 2016“. Stavební zákon byl již celkem 15× novelizován a nová publikace zahrnuje úplné znění zákona po zapracování všech změn. Text úvodního komentáře obsahuje přehled a informace k vybraným novelám.

ISBN: 978-80-87438-76-3

Kde koupit

dnes je 13.06.2024