Hodnocení tepelných čerpadel ve světle nové legislativy

obal knihy

Zavedení štítkování tepelných čerpadel (TČ) pro vytápění a přípravu teplé vody a hodnocení energetických zdrojů z pohledu roční provozní spotřeby neobnovitelné primární energie přineslo změnu nejen v náhledu na efektivitu TČ, ale i na podmínky jejich zkoušení a hodnocení, Zároveň nová související evropská legislativa přinesla do každodenního života firem a osob prodávajících a instalujících TČ řadu nejasností. Publikace ukazuje různé zavedené normové a legislativní způsoby hodnocení elektricky poháněných TČ pro teplovodní soustavy jako samostatných výrobků a TČ zapojených do tepelných soustav v budovách spolu s teoretickým pozadím výpočtů. Vzhledem k tomu, že problematika hodnocení TČ je relativně složitá, jednotlivé kapitoly jsou vzájemně provázané a teoretické přístupy se prolínají s legislativními požadavky. Hlavní kapitoly: Hodnoticí parametry TČ – Zkoušení TČ – Výpočtové metody pro hodnocení – Štítkování a ekodesign TČ – Štítkování souprav s TČ – Značka kvality Q-label – Legislativní situace v oblasti chladiv a výhledy. Lze zakoupit v sekretariátu STP na Novotného lávce 5, Praha 1, tel. 221 082 353 nebo v Univerzitním knihkupectví odborné literatury, Technická 6, Praha 6 Dejvice, internetový obchod https://eobchod.cvut.cz

ISBN: 978-80-02-02662-4

Kde koupit

dnes je 10.12.2023