Vnitřní vodovod: souhrnná kvalita teplé vody a prevence proti bakterii legionela

Zdeněk Pospíchal
Článek předkládá nutnost komplexního řešení eliminace bakterií legionela – teplá voda musí mít z pohledu uživatele „souhrnnou kvalitu“ – její dostatek, stabilizovanou požadovanou teplotu, dodávku v kterémkoliv čase, absenci senzorických závad i mikrobiologické kolonizace. Důležité je také, aby celý systém přípravy a distribuce teplé vody měl nejen dlouhodobou životnost, ale také pravidelnou kontrolu a údržbu. Příspěvek navazuje na autorův článek v Topin č. 2/2016, str. 54–56.
Obsah:
Otevřít
dnes je 15.07.2024