Ještě k vyvažování otopných soustav

Miloš Bajgar
Příspěvek dlouholetého projektanta a soudního znalce v oboru vytápění shrnuje několikaleté poznatky z uvádění do provozu otopných s chladicích soustav resp. seřizování průtoků jejich příslušných částí jednak z pohledu potřebného vybavení daného příslušnými zákony a vyhláškami a i případných možných postihů vedoucích až k soudním sporům při zanedbání nebo nesprávném osazení vyvažovacích armatur. Dále jsou popsány i základní vyvažovací metody a podmínky vedoucí ke správnému, a dnes i vyžadovanému, zaregulování otopných a chladicích soustav. Článek navazuje na autorův příspěvek v Topin č. 4/2016.
Obsah:
Otevřít
dnes je 24.06.2024