Historie solárních termických kolektorů a soustav –- 2. část

Jaroslav Peterka
Nový seriál článků přibližuje začátek a vývoj solární fototermiky v bývalém Československu a sousedních státech. Ve druhé části dokumentuje vlastní i převzaté koncepce nosných konstrukcí solárních kolektorů a soustav.
Obsah:
Otevřít
dnes je 14.04.2024